"A" kategória

Teljesítménykorlátozás nélküli motorkerékpár

 A tanfolyamra az vehető fel, aki:

– A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 24. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

– Jelentkezéskor nyilatkozni kell az alapfokú iskolai végzettségről, a bizonyítvány bemutatása a vizsgaigazolás kiadásának a feltétele.

–  Elméleti tanfolyamra jelentkezéskor még nem kell az orvosi alkalmasság igazolása, az elméleti vizsgára jelentéskor kell csatolni, addig kell megszerezni.

 Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

–  A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

–  Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

–  Az elméleti vizsgadíjat befizette.

Elméleti vizsgadíj 4600 Ft

 Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:

– Sikeres elméleti vizsgát tett.

– Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette.

– A vizsgadíjat befizette.

Járműkezelési vizsgadíj 4700 Ft

Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

–  Sikeres járműkezelési vizsgát tett.

– A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését a vizsga napjáig teljesítette.

– A vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgadíj 11000 Ft

A forgalmi vizsga előtt nyilatkoznia kell a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van.

 A vizsgázó számára a gyakorlati vizsgán előírt öltözék:

– bukósisak

– szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)

– protektoros hosszúnadrág és protektoros dzseki (felcsatolható protektor)– protektoros kesztyű – magas szárú zárt cipő vagy csizma– elől‐hátul ”T” betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű vagy számozott mellény

– a főoktatás és a vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió, adó‐vevő készülékkel kell biztosítani

 Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított kilenc hónapon belül kell lenni az első elméleti, vizsgára jelentkezésnek, illetve a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti vizsgából sikeres vizsgát kell tenni.

Gyakorlati vizsgáit a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

Az elméleti oktatás kötelező tantárgyai és óraszámai:

Közlekedési ismeretek 14 óra

Járművezetés elmélete 6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra

„A1” „A2”kategória megszerzését követő két éven belül, elméleti tanfolyam mentesen, két éven túl,3 óra elméleti óra után bocsátható gyakorlati vizsgára.

Elméleti oktatás során egy tanóra 45 perc időtartamú

 A vezetési gyakorlat kötelező óraszámai és minimálisan kötelező km:

A” kategória esetén (előélet nélkül 24 éven túl):

Alapoktatás 10 óra

Főoktatás 16 óra, min km:390

 ”A”→”A2”‐el két éven belül.

Alapoktatás 4 óra

Főoktatás 8 óra min km:180

 „A”→”A2”‐el két éven túl:

Alapoktatás 2 óra

Főoktatás 6 óra min km:120

 „A”→”A1”‐el két éven belül:

Alapoktatás 6 óra

Főoktatás 10 óra min km:240

 „A”→”A1”‐el két éven túl:

Alapoktatás 4 óra

Főoktatás 6 óra min km:150

(Gyakorlati oktatás során egy tanóra 50 perc időtartamú)

A tanfolyam díja: elmélet 50000.-, gyakorlat. 145000.-, összesen: 195000.- forint.

További részletes információk az írásos vállalási feltételekben találhatók ITT